V varnih rokah najboljših strokovnjakov za informacijsko varnost.

Ekipa

Visoko usposobljena in motivirana

Smo skupina strokovnjakov s poglobljenim tehničnim znanjem in strastjo do informacijske varnosti. Delo na vseh področjih informacijske varnosti zahteva specializirano znanje in obsežno certifikacijo – in mi se ponašamo z obojim.

Certifikati

  • ISACA
  • SANS
  • OFFENSIVE SECURITY
  • (ISC)2
  • ISO LEAD AUDITOR
  • EC-COUNCIL

Stranke

Vladni organi
Energetski sektor
Finančni sektor
Telekomunikacijski sektor
Proizvajalci in trgovci na drobno
Razvoj programske opreme

Zasebni in javni sektor

Podjetja, institucije in druge ugledne organizacije, ki se zavedajo pomena informacijske varnosti in slednjo dojemajo kot sredstvo pri upravljanju svojih poslovnih tveganj. Naše stranke delujejo na naslednjih področjih: vladni organi, finančni, energetski in telekomunikacijski sektor, proizvajalci in trgovci na drobno, razvoj programske opreme itd.

Zaradi česa izstopamo?

  • Zanesljivost
  • Zaupnost
  • Strokovno znanje

Brez prostora za napake. Naš cilj je celovito preprečiti vse grožnje za informacijsko varnost v vaši oranizaciji.

Naše stvoritve

Svetovanje

Upravljanje, tveganja in skladnost; ocene in testiranja; izobraževanje in usposabljanje

Pokaži več

Storitve in rešitve

SOC – Varnostno operativni center brani vašo organizacijo 24 ur na dan pred vdori v informacijsko infrastrukturo.

Pokaži več

Diverto je vodilno hrvaško podjetje na področju informacijske varnosti.

Pregled in priporočila temeljijo na treh različnih, a medsebojno povezanih vidikih informacijske varnosti ob uporabi pristopa od zgoraj navzdol: upravljanja, napada in obrambe.

Leta 2020 smo bili priča nekaj pozitivnim premikom pri povečanju osveščenosti o informacijski varnosti in njenem pomenu v kontekstu neprekinjenosti poslovanja. Ne glede na to obstajajo še vedno vrzeli pri razumevanju vloge in celovite uporabe informacijske varnosti, ki jih bodo morale organizacije nasloviti v prihodnje.