Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja procesima, kvalitetom te informacijskom sigurnošću – Diverto d.o.o.

Naziv korisnika: Diverto d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 265.084,31 kn

EU sufinanciranje projekta: 155.377,45 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10.04.2019. do 10.07.2020.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

Kratki opis projekta:  Projekt „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima, kvalitetom te informacijske sigurnosti tvrtke Diverto d.o.o.“ ima za cilj uvođenje priznatih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 te sustava upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001. Implementacija ovih normi i stjecanje ISO certifikata rezultirat će većim povjerenjem kupaca, ali i produktivnijim, efikasnijim i sigurnijim poslovanjem, što je interes vlasnika, radnika, kupaca i dobavljača i svih ostalih zainteresiranih strana.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

 

 

Sadržaj ove publikacije isključivo je odgovornost društva Diverto d.o.o.